Gegevensbescherming

Beste klant,

Beste geïnteresseerde in onze e-mail-nieuwsbrief,

Met uw aanmelding voor de e-mail-nieuwsbrief stemt u ermee in dat uw persoonsgebonden gegevens, in verband met het ontvangen van de e-mail-nieuwsbrief verzameld, opgeslagen en persoonsgebonden geanalyseerd worden.

Omdat uw vertrouwen en uw persoonsgebonden gegevens belangrijk voor ons zijn, verplicht Uzin Utz Nederland om zich aan de hierna vermelde bepalingen te houden:

Wij zijn ervoor verantwoordelijk dat uw persoonsgebonden gegevens in overeenstemming met de wettelijk geldende, in het bijzonder wettelijke bepalingen op het gebied van persoonsregistratie behandeld en slechts door Uzin Utz Nederland verzameld, opgeslagen en geanalyseerd worden, echter niet aan derden worden doorgegeven. De gegevens zijn uitsluitend voor intern gebruik van individuele klantenservice, in het bijzonder voor advisering, informatieverstrekking (reclame), marktonderzoek en marketing.

Als u vragen, opmerkingen of kritiek met betrekking tot de gegevensbescherming kenbaar wilt maken, kunt u zich te allen tijde tot het volgende adres wenden:

Uzin Utz Nederland
T.a.v. afdeling marketing
Postbus 33
7480 AA HAAKSBERGEN, NL

Overigens kunt u op gebruikelijke werktijden vrijblijvend informatie over de bij ons opgeslagen gegevens over u en het gebruik daarvan opvragen en u zult deze onmiddellijk ontvangen.

U kunt de eenmaal verleende bovengenoemde toestemming te allen tijde herroepen. Bij beëindiging van de zakenrelatie zullen uw gegevens voor ieder gebruik geblokkeerd worden en slechts in zoverre bewaard worden als wij hiervoor volgens handelsrechtelijke principes toe verplicht zijn.

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van onze e-mail-nieuwsbrief.

Uzin Utz Nederland bv